Audiovisual

Lorelei


2016, c-print on aluminium dibond, multiple sizes

Partly exhibited at Intimacy under the Milky Way, Platform voor Actuele Kunsten, Gistel; 12/06/2016 - 04/09/2016

Blues for a dead pin-up

Dit is het verhaal over een jonge tekenaar die geen zin had om te tekenen. Lange avonden bracht hij alleen door op zijn zolderkamer, tokkelend op een gitaar die hij niet kon bespelen: mijmerend over een anonieme pin-up aan de muur wier leven hij trachtte te verbeelden.

Wat hier getoond wordt, vormt een bloemlezing.


This is the story about a young draftsman who didn’t feel like drawing. Instead he spent many solitary evenings up in his attic, plucking a guitar he couldn’t play: to muse about an unknown pin-up on the wall whose life he tried to imagine. What follows is an anthology in three stages.

Culmination of a two-year practical study into the appropriation of the poor image (after Hito Steyerl's essay 'In Defense of the Poor Image', 2009) and a theoretical study on the necessity of violent imagery (after Susan Sontag's essay 'Regarding the Pain of Others', 2003).2015, master project

Partly exhibited at Graduation Show, Luca School of Arts, Ghent; 26/06/2015 - 29/06/2015

Fully exhibited at Blues for a dead pin-up, Huset, Ghent; 16/06/2015

Preview exhibited at Apprentice/Master #13: დრო w/ Marcel Van Eeden, Kunstpodium T, Tilburg (The Netherlands); 20/03/2015 - 05/04/2015

Summer of the Cinemacediac“Koen Cassiman creates uncanny re-enactments of real or imagined reminiscenses. He reflects upon the implementation of dreams, which are also reconstructions of deconstructed memories. Connotations to pop culture clichés and metareferences recall the subjective editing of the fabricated recollection Cassiman tries to impose.”

-- exhibition guide


2015, HD, silent, 3'

Exhibited at Apprentice/Master #13: დრო w/ Marcel Van Eeden, Kunstpodium T, Tilburg (The Netherlands); 20/03/2015 - 05/04/2015A swan-song called Autumn

NL "De geluidsinstallatie A swan-song called Autumn bestaat uit John McCormack’s versie van de oorlogshymne It’s a long way to tipperary (1914). Deze lofzang wordt door vertraging verbasterd tot klaaglied. De trotse soldaat, verlangend naar zijn beminde, werd gestript van enige heroïek. Hij wordt een symbool voor eenieder die omwille van oorlog niet kan terugkeren naar geliefden, noch naar een thuis. Honderd jaar geleden vluchtten honderdduizenden Belgen over de staatsgrenzen naar Nederland, Frankrijk en Groot-Britannië. Hoewel dit kunstwerk zich binnen de westerse culturele traditie van oorlogsherdenking bevindt, raakt het een universeel thema aan. Miljoenen oorlogsvluchtelingen uit het woelige Midden-Oosten trekken vandaag richting Europa. Ook zij hebben nood aan bijstand en recht op opvang. Deze installatie conceptualiseert het falen der bewustwording van deze hedendaagse problematiek te midden van een onverschillige samenleving." -- begeleidende tekst tijdens A swan-song called Autumn, Pop-uppodium #0, Korenmarkt, Gent; 13 december 2014.


EN "The sound installation A swan-song called Autumn consists of John McCormack's version of the war anthem It's a long way to tipperary (1914). Extremely delayed, this hymn corrupts into a lamentation. The longing soldier is stripped of heroism, and thus becomes a symbol for all those incapable of returning to their homes or loved ones because of war. One century ago, hundreds of thousands of Belgians fled across the border to the Netherlands, France and Great Britain. Although this artwork functions within the Western cultural tradition of war memorial, it strikes a universal theme. Today, millions of war refugees from the troubled Middle East journey towards Europe. They too are in need of assistance and have a right to shelter. This installation conceptualizes the failing awareness of these contemporary problems amidst an indifferent society." -- accompanying text during A swan-song called Autumn,

Pop-uppodium #0, Korenmarkt, Ghent; December 13, 2014.2014, sound installation, mixed media

Exhibited at Pop-uppodium #0 (public intervention), Korenmarkt, Ghent; December 13, 2014.

 

Echoes of a voice yet to be heard


2014, dual-channel HD video installation, silent, 4’22” in loop

Exhibited at FAIR, Talbot Rice Gallery, Edinburgh (Scotland); 01/05/2014 - 05/05/2014

Do your palms ever itch?

26x45 cm each, c-print mounted on a 5 mm black frame

Exhibited at Jonggewild, Arscene, Nevele; 19/04/2014 - 17/05/2014

Acedia Avenue

26x45 cm each, c-print mounted on a 5 mm black frame

Exhibited at Jonggewild, Arscene, Nevele; 19/04/2014 - 17/05/2014


“It’s hard to talk about your work when its purpose is to express what your understanding of language fails to describe. It imagines the unspeakable.”

-- Artist Talk at Fontys School of Arts, Tilburg, The Netherlands, September 12, 2014.
View more on Vimeo.