Blues for a dead pin-up

Dit is het verhaal over een jonge tekenaar die geen zin had om te tekenen. Lange avonden bracht hij alleen door op zijn zolderkamer, tokkelend op een gitaar die hij niet kon bespelen: mijmerend over een anonieme pin-up aan de muur wier leven hij trachtte te verbeelden.

Wat hier getoond wordt, vormt een bloemlezing.

 

This is the story about a young draftsman who didn’t feel like drawing. Instead he spent many solitary evenings up in his attic, plucking a guitar he couldn’t play: to muse about an unknown pin-up on the wall whose life he tried to imagine. What follows is an anthology in three stages:

 

 

 

Blues for a dead pin-up

 

2015, master project

Partly exhibited at Graduation Show, Luca School of Arts, Ghent; 26/06/2015 - 29/06/2015

Fully exhibited at Blues for a dead pin-up, Huset, Ghent; 16/06/2015

Preview exhibited at Apprentice/Master #13: დრო w/ Marcel Van Eeden, Kunstpodium T, Tilburg (The Netherlands); 20/03/2015 - 05/04/2015