A swan-song called Autumn

NL "De geluidsinstallatie A swan-song called Autumn bestaat uit John McCormack’s versie van de oorlogshymne It’s a long way to tipperary (1914). Deze lofzang wordt door vertraging verbasterd tot klaaglied. De trotse soldaat, verlangend naar zijn beminde, werd gestript van enige heroïek. Hij wordt een symbool voor eenieder die omwille van oorlog niet kan terugkeren naar geliefden, noch naar een thuis. Honderd jaar geleden vluchtten honderdduizenden Belgen over de staatsgrenzen naar Nederland, Frankrijk en Groot-Britannië. Hoewel dit kunstwerk zich binnen de westerse culturele traditie van oorlogsherdenking bevindt, raakt het een universeel thema aan. Miljoenen oorlogsvluchtelingen uit het woelige Midden-Oosten trekken vandaag richting Europa. Ook zij hebben nood aan bijstand en recht op opvang. Deze installatie conceptualiseert het falen der bewustwording van deze hedendaagse problematiek te midden van een onverschillige samenleving." -- begeleidende tekst tijdens A swan-song called Autumn, Pop-uppodium #0, Korenmarkt, Gent; 13 december 2014.

 

ENG "The sound installation A swan-song called Autumn consists of John McCormack's version of the war anthem It's a long way to tipperary (1914). Extremely delayed, this hymn corrupts into a lamentation. The longing soldier is stripped of heroism, and thus becomes a symbol for all those incapable of returning to their homes or loved ones because of war. One century ago, hundreds of thousands of Belgians fled across the border to the Netherlands, France and Great Britain. Although this artwork functions within the Western cultural tradition of war memorial, it strikes a universal theme. Today, millions of war refugees from the troubled Middle East journey towards Europe. They too are in need of assistance and have a right to shelter. This installation conceptualizes the failing awareness of these contemporary problems amidst an indifferent society." -- accompanying text during A swan-song called Autumn, Pop-uppodium #0, Korenmarkt, Ghent; December 13, 2014.

 

 

 

A swan-song called Autumn

2014, sound installation, mixed media

Exhibited at Pop-uppodium #0 (public intervention), Korenmarkt, Ghent; December 13, 2014.